Rehabilitace a léčba bolesti


Přejdi na obsah

Vyšetření

Fyzioterapeuti

------Kineziologické vyšetření fyzioterapeutem navazuje na předchozí vyšetření odborným lékařem.

-----
Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které využívá fyzioterapeut ke stanovení aktuálního zdravotního stavu pacienta. Na základě svého vyšetření pak sestaví terapeutický plán.-
Kineziologické vyšetření a jeho rozsah je určován nemocí pacienta.

---------Skládá se z vyšetření stavu měkkých tkání, zkrácených a ochablých svalových struktur a s tím související svalové nerovnováhy, která bývá nejčastější příčinou bolestí zad.

-----
Dále případně následuje vyšetření základních pohybových stereotypů, svalových koordinací při pohybu, vyšetření svalové síly (tzv. svalový test) a případně i rozsahu kloubní pohyblivosti.

Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení
krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Vyšetření zátěže dolních končetin
na dvou vahách
Vyšetření plosky nohou plantoskopem
Vyšetření statické a dynamické zátěže plosky nohy snímané webkamerou a zaznamenané na DVD či CDZpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku