Rehabilitace a léčba bolesti


Přejdi na obsah

Posturomed

Procedury > Léčba

Popis:

Posturomed je léčebný přístroj, který se skládá z labilní čtvercové nášlapné plochy se dvěma brzdami a z rámu, kterého se pacient může přidržet při ztrátě stability.

Jakmile pacient vstoupí na labilní plochu Posturomedu, plocha se vychyluje tím více, čím je pacientův postoj nestabilnější.
Labilita stojné plochy se reguluje brzdnými systémy.

Cíl:
Dosažení kvalitní koordinace všech svalových skupin, které zajišťují stabilitu stoje a balanci.
Následně se zlepšuje stabilita kloubů, funkční poruchy držení těla. Zlepšují se i stavy po operacích kloubů a páteře, které jsou provázeny funkční nestabilitou.

Činnost:
Pacient kráčí na nestabilní ploše, střídavě nadzvedává nohy a zastavuje se.
Když dojde k zastavení pohybu, musí pacient
vyrovnávat balanci.
S postupným nácvikem potom při zastavení kroku vykonává složitější a složitější cviky jednak rukama, jednak změnou polohy těla. Při pravidelném tréninku se snaží pacient nacvičit
minimální vychýlení plošiny.

Význam:
POSTUROMED byl vyvinut v letech 1993-95 MUDr. Eugenem Raševem ze Schweinfurtu ve spolupráci s katedrou rehabilitace FVTS Univerzity Karlovy v Praze.
V dnešní době se setkáváme stále častěji s monotónním držením těla při práci ve stoji nebo v sedě a s jednostrannou zátěží. Následkem tohoto chronického přetěžování je
svalová dysbalance (= nerovnováha), nestabilita kloubů a bolesti zad.

Indikace:
bolesti zad při svalové dysbalanci (= svalové nerovnováze), která je v 98% příčinou bolestí v zádech
- u poúrazových a pooperačních stavů kloubů i páteře
- instability hlezenného a kolenního kloubu, hlavně pak po operacích vnitřních nebo zkřížených vazů kolene
- stavy po totálních endoprotézách
- hypermobilita páteře a kloubů
- všechny funkčně podmíněné poruchy zakřivení páteře jako jsou kulatá záda, chabé držení, odstávající lopatky a to zejména
---u mládeže

POSTUROMED pomáhá především zlepšovat celkové držení těla, účinně
aktivuje hluboký stabilizační systém, vyrovnává svalovou dysbalanci, zlepšuje celkově stabilitu a svalovou koordinaci.

Cvičení na POSTUROMEDU musí být doplněno instruktáží správného držení těla a především však samostatným domácím cvičením pacienta dle instruktáže lékaře či fyzioterapeuta.

Zpět


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku